ยูรากิ มิโด
โคโคโนเอะ ยูกิโตะ เป็นคนไม่มีดวงเรื่องเพศตรงข้าม จึงมักมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้หญิงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดอย่างการถูกแม่หลบหน้า โดนพ...