ยู คามิยะ
ดิสบอร์ด โลกที่ทุกสิ่งตัดสินด้วยเกม หนึ่งปีแล้วที่โซระกับชิโระซึ่งพอรู้สึกตัวก็มายังโลกแห่งนี้ ระหว่างที่โลกแตกแยกเป็นสองฝั่งและกำลังจะเข้าปะทะกันได...