โยมุ มิชิมะ
เลียมตั้งเป้าจะเป็น "จ้าวแคว้นโฉด" เพราะนึกเสียใจต่อชีวิตในชาติก่อน ที่ถูกช่วงชิงสิ่งต่างๆ จากความเป็นคนดี สิ่งที่เขาได้พานพบในโรงเรียนเต...