โคเทย์ โคบายาชิ
สารพันปัญหาวุ่นวาย ของยัยแวมไพร์ขี้จุ๊ Hikikomari the Vampire Countess Monmon The Vexations of a Shut-In Vampire Princess ความมั่นใจในตัวต่ำขั้นส...