นัตซึ ฮิวงะ, เนโกะคุราเงะ, อิตซึกิ นานาโอะ
หลังจากแข่งหมากรุกแพ้เมาเมา และดื่มเหล้าจนหลับพับไป ในห้วงฝัน หลัวฮั่นนึกถึงเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นกับนางคณิกาที่เคยพบเมื่อครั้งอดีต จนถึงตอนที่ได้พบ...