ริอิจู, โคเทย์ โคบายาชิ
ทั้ง ๆ ที่เกิดในตระกูลแวมไพร์ที่มีชื่อเสียง แต่เทราโคมาริ กันเดธบลัด หรือ "โคมาริ" กลับไม่สามารถใช้เวทมนตร์ เพราะดื่มเลือดไม่ได้ ด้วยเหตุนี...