อามากิ อิโอะ
ไม่มีทางคิดจริงจังอยู่แล้ว นัตสึกิคือมาสเตอร์ที่สืบทอดร้านกาแฟในย่านการค้าต่อจากบิดา ส่วนอาคุสึคือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื...