ซาเอกิซัง
หลังจากวันหยุดฤดูร้อน งานโรงเรียนที่ใกล้เข้ามาทำให้โรงเรียนเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความกระตือรือร้น โดยห้องของอามาเนะตัดสินใจเปิดร้านเมดคาเฟ่ และมาฮิร...