รันซาเนะ
ดาต้ามันช์ เป็นคำที่ใช้เรียกพวกคนเพี้ยนที่เสพติดการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้เล่นเกม หากข้อมูลบอกว่าสามารถฆ่าเทพเจ้าได้ พวกเขาก็จะทำ เอริช เด็กชายซึ่งเคย...