โดะโจมารุ, อุเอดะ ซาโตชิ
ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่ Genjitsu Shugi Yūsha no Okoku How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom Re:CONSTRUCTION - The Elfrieden Kingdom Tales ...