โดะโจมารุ
ในขณะที่โซมะตัดสินใจจะส่งกองเรือของราชอาณาจักรฟรีโดเนีย ไปยังหมู่เกาะมังกรเก้าหัวซึ่งแสดงพฤติกรรมเป็นปรปักษ์ ก็ได้พบกับเจ้าหญิงชาบอนแห่งหมู่เกาะมังกรเ...