เมเทโอ โฮชิโซระ
---ในอดีต เคยมีสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้น และเมื่อสงครามสิ้นสุดลง โลกก็เข้าสู่ความสงบสุข ตอนนี้ทุกคนต่างครอบครอง จอกศักดิ์สิทธิ์ และอัญเชิญเซอร์วอนท์ซ...