เรียวโกะ นาริตะ
"ช่วงนี้ชั้นไม่ได้เข้าไปยุ่งกับริวกามิเนะคุง หรือคิดะคุงโดยตรงเลย เพราะจากนี้ต่างหากล่ะ ที่กะจะเข้าไปร่วมวงทำให้เรื่องมันยิ่งโกลาหลวุ่นวายขึ้น--...