ทัปเปย์ นากะทสึกิ
"จะปฏิเสธทุกอย่างของแกไอ้ปุถุชน" ในที่สุดผู้มีสิทธิ์คัดสรรกษัตริย์กับพวกอัศวินต้องปะทะกับบิชอปมหาบาป เพื่อปลดปล่อยเมืองที่ถูกบิชอปมหาบาปย...