โทฟุโร ฟุทสึไคจิ
15 กันยายน 2008 เกิดวิกฤตการเงินขึ้น ผู้หญิงคนหนึ่งกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อยุคสมัย และกลับชาติมาเกิดเป็นเคย์คะอิน รุนะ นางร้ายในเกมจีบหนุ่มที่มีฉากเป็นยุ...