คุโมะ คากิว, โคสุเกะ คุโรเสะ
ก็อบลิน สเลเยอร์! Goblin Slayer! Goburin Sureiya! เทศกาลเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ร่วงเริ่มขึ้นแล้ว ก็อบลินสเลเยอร์ตัดสินใจว่าจะใช้เวลาช่วงเช้าในวันงานกับส...