เค อามากิ
"ถ้าโลก...มีแค่อาจารย์กับฉันสองคนต่อไปแบบนี้ก็คงดี..." วันนั้น จู่ ๆ ราชาเซลจ์ประกาศถึงการปฏิวัติว่าจะปรองดองกับแลนแคนโทรพ จนสร้างความสั่นสะ...