โดะโจมารุ
โซมะซึ่งเข้ารับมือกับคลื่นอสูรที่สมาพันธ์กลุ่มประเทศตะวันออก ตัดสินใจเคลื่อนทัพไปทางตะวันออกสู่ราชรัฐจิมะซึ่งเป็นพื้นที่ที่การต่อสู้รุนแรง แม้ราชรัฐจิ...