นัตซึ ฮิวงะ, เนโกะคุราเงะ, อิตซึกิ นานาโอะ
แม้จะโดนปลดออกจากงานในวังหลังไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่เมาเมาก็กลับเข้ามาทำงานที่เขตพระราชฐานชั้นนอก โดยได้รับการว่าจ้างโดยตรงจากเหรินซื่อ เด็กสาวต้องเข้...