นาริตะ เรียวโกะ, TYPE-MOON
เมืองส่งเสียงเอะอะอย่างบอกไม่ถูก สายลมเปียกชื้น น่ากลัว น่ากลัว อย่างกับมีอะไรน่ากลัวเข้ามาเลย ทิวทัศน์ของเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แม้เมื่อหลาย...