นัตซึ ฮิวงะ, เนโกะคุราเงะ, อิตซึกิ นานาโอะ
เมาเมาทำงานเป็นสาวใช้ที่ขึ้นตรงต่อเหรินซื่อ แต่อยู่มาวันหนึ่งกลับต้องจับพลัดจับผลูแต่งหน้าให้เขา ยิ่งไปกว่านั้น เมาเมาเองก็ต้องปลอมตัวและออกไปเดินใน...