โยมุ มิชิมะ
เลียม กลับมาเกิดใหม่ในตระกูลเคานท์ซึ่งปกครองดาวเคราะห์ชายแดนจักรวรรดิอัลแกรนด์…อาณาจักรระหว่างดวงดาวและกลายเป็นเจ้าตระกูลตอนอายุยังน้อย เขารู้ส...