โดะโจมารุ
“ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฉันจะเป็นราชาของราชอาณาจักรฟรีโดเนียแห่งนี้อย่างเป็นทางการ” หลังจากโซมะได้พักผ่อนหลังกลับจากสมาพันธ์กลุ่มประเทศตะ...