แพรสีนิล
"อย่ายั่ว ถ้าไม่อยากเจ็บตัว" "ฟ้าใสเต็มใจ" "พี่ไม่ใช่พระอิฐพระปูนที่ไหนนะฟ้าใส" "ฟ้าใสก็ไม่ใช่แม่พระใสซื่อเหมือน...