แพรสีนิล
เมื่อวันหนึ่ง 'กับดัก'​ ของคนร้าย ๆ กำลังจะกลายมาเป็น 'กับดัก'​ ของความรัก "อึก ช่วย ... ช่วยฉันด้วย" ดวงตาวาว...