ละอองสีรุ้ง
เมื่อพิษเศรษฐกิจทำให้ต้องตกงานแล้วกักตัวอยู่บ้าน ทุกวันมันน่าช่างน่าเบื่อและไร้สีสัน กระทั่งพัสดุเจ้าปัญหาทำให้ 'เธอ' มีโอกาสได้เจอกับ ...