แพรสีนิล
เมื่อไม้เบื่อไม้เมาที่ห่างหายกันไปกว่าสองปี อยู่ดี ๆ วันหนึ่งความบังเอิญก็เหวี่ยงให้คชา ชายหนุ่มปากปีจอได้กลับมาเจอนิล คุณหมอสาวเจ้าพยศอีกครั้ง น...