เฮเรส
*** แนวเด็ก แนวท้อง คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พระเอกเลว *** เมื่อความรักเดินสวนทางกับความแค้น ติณภพจะไม่ยอมเจ็บปวดทรมานฝ่ายเดียว เมื่อร้ายมาเขาร้ายกลับเ...