เข่อซิน 可欣
การแต่งงานที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความรัก เป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนไม่ต้องการ เย่หว่านหรูเองก็เช่นกัน หากไม่ใช่เพราะบริษัทของคุณพ่อเกิดวิกฤตกะทันหัน เธอ...