เข่อซิน 可欣
การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอด ทำให้ร่างกายของเฟิ่งซีค่อย ๆ อ่อนแอลงเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้เธอจึงตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิด...