เข่อซิน 可欣
ให้ตายเถอะ ใครจะซวยอย่างฟ่านย่าอันไม่มีอีกแล้ว ย้ายเข้าห้องพักราคาถูกวันแรกก็พบว่ารูมเมตของเธอเป็นผู้ชาย นั่นยังทำให้เธอตกใจไปมากกว่าที่รู้ว่ารูมเมตคน...