CKX by KeXin
เพราะคุณพ่อได้รับมอบหมายให้ไปทำคดีสืบสวนยังต่างเมืองกะทันหัน ทำให้เถาช่านช่าน สาวน้อยที่จากประเทศบ้านเกิดไปถึง 11 ปีเพราะอุบัติเหตุร้ายแรง ต้องมาอาศัย...