ณริสา 七夕
**เป็นนิยายภาครุ่นลูกของเรื่อง วิญญาณนำพา จะมีเกี่ยวข้องกันแค่บทที่ 1-3 ไม่จำเป็นต้องอ่านเรื่องรุ่นพ่อแม่ก็ได้ค่ะ** เพราะทำตัวเก่งหนีออกมาจากยมโลก ทำ...