เข่อซิน
--------------------------- นิยายเรื่องนี้ ครึ่งเรื่องแรกจะเป็นช่วงม. 6 ครึ่งเรื่องหลังจะเป็นช่วงวัยทำงานค่ะ --------------------------- เฟิ่งอี้ซินที...