SixmaR.J
1.เสียงเครื่องจักร 2.เสียงดนตรี 3.เสียงของห้วงแห่งความเวิ้งว้าง ทุกเสียงก่อให้เกิดคลื่นสามเส้นที่ห่างกันหลายล้านไมล์ ไบรอัน ชายหนุ่มผู้ตกอับจากพิษสงค...