SixmaR.J
โรส หุ่นยนต์แอนดรอยด์ผู้เกิดมาเพื่อปลิดจิตวิญญาณมนุษย์ หากมีสิ่งใดทำให้เขาสนใจความเป็นมนุษย์ และนำพาเขามาพบกับหญิงสาวหัวใจชมพูที่เปรียบเสมือนผู้มอบจิต...