T.Autumn
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจผู้กล้า จึงได้กลับมายังโลกใบเดิมดั่งปราถนา แต่แล้วเรื่องราวเบื้องหลังอุบัติเหตุของพ่อแม่เริ่มถูกเปิดเผย ทำให้เขาเข้าสู่วงวันแห่งกา...