omen
ฟ้าครามสิ้นแล้วฟ้าเหลืองแทนที่ เมื่อย่างต้นปี แผ่นดินร่มเย็น ตัวประกอบที่พยายามเอาตัวรอดแต่โดนสถานการณ์พาไป ชายหนุ่มผู้หนึ่งต้องเอาตัวรอดในโลกที่เต็ม...