omen
เส้นทางการฝึกยุทธนั้นไร้ที่สิ้นสุด ประดุจดั่งการยืนอยู่บนหลังเต่า หลังเต่าหลังเต่าฯลฯ ไปเรื่อยๆไร้ที่สิ้นสุด จิตใจคนก็เฉกเช่นกัน การแสวงหาดินแดนยูโทเ...