omen
ชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดใหม่เป็นคนผมดำยาวสลวย หน้าอกใหญ่โต ขายาว นุ่งน้อยห่มน้อย แต่ไม่ได้เกิดใหม่เป็นผู้หญิง กลับเกิดใหม่เป็นพี่กล้ามบาบาเรี่ยน ยอดคนแดนเถ...