ภูติปากกา
หลังจากได้รับการสนับสนุนโดยเฟอร์มิล วาฬก็ยังไม่วายต้องพบกับปัญหา เขาจัดการความวุ่นวายให้กับทรายและตัวเอง อีกทั้งการเดินทางไปยังเมือง"กอนซ์"...