ระรินรัก
เขาแต่งงานกับเธอเพราะเงื่อนไข แต่ภายใต้คำตอบของเธอที่ตกลงไปกลับมีความรู้สึกบางอย่างแฝงอยู่ในนั้น ลูกที่ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ต้องหย่าจึงเป็นเพียงความลั...