จรสจันทร์
เพราะได้พลังจิตมาจากมารดา ขุนไชยะ จึงหมั่นฝึกฝนวิชาอาคมให้แกร่งกล้า ด้วยหมายใจว่า ในกาลหน้า ตนจักได้เป็นจอมขมังเวท เรื่องออกเรือนนั้นหรือ หาได้อยู่...