สำนักพิมพ์ดิจิทัลไอน์สไตน์
เรื่องสั้น "มิตรภาพโลกาภิวัฒน์ ค.ศ. 2099" เป็นเรื่องสั้นที่บรรยายสัมพันธภาพระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว...