ชาหอม
รู้ว่าเธอกำลังหยั่งเชิง คอยสังเกตว่าเขาจะมีท่าทางตอบสนองยังไง เธอเป็นคนฉลาด รู้รุกและรู้ถอย ซึ่งข้อนี้เขาชัดเจนมาตั้งแต่แรก เขาไม่ได้อยากซื้อซิงเธอ ไม...