ชาหอม
"เรื่องก็ตั้งนานปีแล้ว อะไรที่ลืมได้ก็ลืมไปหมดแล้วละค่ะ ทางที่ดีพวกเราก็ต่างคนต่างอยู่จนกว่าจะครบสามเดือนเถอะค่ะ จะได้สบายใจ" ................