คณิศร์นิชา
กรรัมภาหญิงสาวผู้มีสัมผัสพิเศษและระลึกชาติได้ ชาติก่อนเธอเคยเป็นถึงเจ้าหญิง หากเคราะห์กรรมหนักทำให้เธอต้องจากบ้านจากเมืองเดินทางมาสร้างพระพุทธรูปไกลถึ...