คณิศร์นิชา
กามเทพสื่อรักกลับต้องมาปั่วป่วน เมื่อต้องค้นหาหัวใจตัวเอง ภารดี สาวน้อยจอมป่วนที่ถูกคุณตาข้างบ้านหมายตาไว้ให้กับ อิทธิพล หลาน...