คณิศร์นิชา
น้องสาวคนเล็กที่ไปเติบโตไกลบ้าน เมื่อรักแรกล่มสลาย บรรดาพี่ๆ จะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไร ในเมื่อหนทางแก้ปัญหาของแต่ละคนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง พี่ก...