วรรณรวี
รักสำหรับเธอ คือ สิ่งต้องห้าม รักสำหรับเขา คือ ผู้อุทิศตัว เพราะอดีตอันแสนเจ็บปวดที่ครอบครัวของเธอได้รับจาก...